Alcohol gebruik ; alcohol kan de lever sterk beschadigen. Wanneer er wordt gestopt met de alcohol consumptie kan de lever blijvend beschadigt zijn. Voeding; wanneer de voeding weinig vet bevat is de noodzaak tot het toevoegen van gal niet altijd aanwezig. De ontlasting kan hierdoor ontkleuren. Dit is de minst schadelijke oorzaak. Het probleem zou hierbij er slecht korte tijd moeten zijn. Wat te doen bij gele ontlasting.

lever en de aanmaak van gal beinvloeden. Dit staat vaak aangegeven op de bijsluiter.

Er kunnen verschillende reinigen oorzaken zijn voor dit ontbreken van de gal. Een arts kan u helpen de juiste oorzaak te achterhalen. Oorzaken van gele ontlasting door afwezigheid gal in feaces. Galstenen; galstenen kunnen de afvloed van gal blokkeren. Vaak gaan deze galstenen ook gepaard met veel pijn. Het voedingspatroon kan ook wijzigen door de stenen. Obstructie in de galwegen; hydratant wanneer de galwegen geblokkeerd zijn kan de gal de darm niet bereiken. Deze obstructie kan komen door een ontsteking of polipe. Vaak komt er geleidelijk ook pijn bij omdat de lever zijn gal niet kwijt kan. Er kan ook geelzucht optreden.

Galstenen symptomen, welke klachten


Wat is gele ontlasting, gele ontlasting wordt vaak door elkaar gebruikt met witte ontlasting of stopverfontlasting. Ook grijze ontlasting is eenzelfde term voor deze ontkleurde ontlasting. Het ontkleuren van de creamed ontlasting is bij al deze omschrijvingen de oorzaak van het kleurverschil. Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor de gele ontlasting. De meest voorkomende oorzaak is een probleem met het gal systeem. Gal en ontlasting, een van de stoffen in gal is bilirubine. Deze bilirubine geeft de gal een bruine kleur. Doordat er gal in de ontlasting zit wordt ook de ontlasting door de bilirubine bruin. Ontlasting zonder de bruine kleur betkent dus vaak dat de gal ontbreekt.

Galstenen symptomen, welke klachten wijzen er op stenen


Daardoor kan de ontlasting ontkleuren. Vaak is er bij hepatitus minder sprake van pijn. Geelzucht kan hierbij wel optreden. Een andere mogelijke leverziekte is lever cirrose, leververvetting. Deze beschadiging kan ontstaan door alcohol of een ontsteking. Bij deze leverziekte is er meestal ook geen pijn. Nierstenen: een vergelijkbaar proces maar optredend in de urine wegen. De pijn kan gelijk zijn aan die pijn bij galweg obstructie. Er is in dit geval geen verkleuring of ontkleuring van de ontlasting.

stenen in de galwegen

Deze blokkade kan mitesser ook misselijkheid veroorzaken. Braken, de stuwing van gal en het blokkeren van andere lichaamssappen kan zorgen voor braakneigingen. Het braaksel kan bestaan uit zowel voeding als gal. Al deze galstenen symptomen zijn een mogelijk signaal. Door zelf deze klachten in de gaten te houden kunt een inschatting maken of u last heeft van galstenen. Het is echter bij twijfel altijd verstandig om een arts te raadplegen.

Andere ziekten met soms vergelijkbare klachten. Hoewel galstenen veel voorkomen zijn er natuurlijk ook andere redenen waardoor de klachten veroorzaakt kunnen worden. Het is daarom belangrijk om ook andere mogelijke oorzaken uit te sluiten. Om deze reden zijn hieronder een aantal andere ziekten nader verklaard waarbij symptomen op kunnen treden die ook bij een galsteen aanwezig kunnen zijn. Leverziekte: Bijvoorbeeld Hepatitus, een lontsteking van de lever. Hierbij kan de lever soms niet in staat zijn de bilirubine goed af te breken.

Gele ontlasting kan wijzen op een probleem met uw galwegen

Vettige ontlasting, door het ontbreken thomas van gal wordt het vet in de goede ontlasting minder goed afgebroken. Vermoeidheid, de ontsteking veroorzaakt door de galstenen kan een heleboel energie kosten. Dit kan een sterke vermoeidheid tot gevolg hebben. Vermagering, door de slechtere spijsvertering wordt er minder voeding opgenomen. Hierdoor kan er een sterke vermagering optreden, mede door de combinatie met het hoge energie verbruik. Misselijkheid, de stenen kunnen de spijsvertering verstoren en daardoor misselijkheidsklachten geven. Ook kunnen de stenen de afvloed van spijsverteringssappen blokkeren.

stenen in de galwegen

Aandoeningen van de gal

Wanneer de lever door een afsluiting zijn gal niet meer kwijt kan is geelzucht een bij-effect. De lever raakt normaal door de gal een afval product genaamd bilirubine lotion kwijt, wanneer de gal niet meer weg kan blijft ook deze bilirubine in het lichaam. De bilirubine gaat onder andere in de cellen van de huid zitten. Door de kleur van de bilirubine verkleuren dan deze huidcellen. Met name de handpalmen en ogen kunnen lichtgeel worden door de kleurstof. Andere galstenen symptomen, verkleuring ontlasting, dit effect komt ook door de bilirubine. De kleurstof die normaal de ontlasting kleurt is afwezig. Hierdoor is de ontlasting lichter.

Koliekpijn, deze pijn is niet te missen. Het is een stekende, krampende en zeer heftige pijn. De pijn wordt veroorzaakt door het klem zitten van een steen. Het lichaam creamed probeert de steen daar weg te duwen door de spieren te laten verkrampen. De combinatie van deze spierkramp en de pijnlijke druk van de steen op de tere lichaamswand geeft de karakteristieke pijn. Deze pijn wordt ook waargenomen bij andere ziektes met objecten in het lichaam (nierstenen). Geelzucht, een lichte verkleuring van de huid. Geelzucht ongevaarlijk kan dit symptoom wel erg vervelend zijn.

Galstenen, voorkomen, herkennen en genezen

De symptomen bij galstenen, pijn door galstenen, wanneer het over de symptomen gaat, worden er twee specifieke klachten altijd genoemd: geelzucht en koliekpijn. Er zijn echter nog vele andere galstenen symptomen die kunnen wijzen op stenen in de galwegen. Om arboned de symptomen te kunnen begrijpen is er een korte uitleg bij ieder symptoom gezet. Let op: deze symptomen zijn niet altijd aanwezig. Wanneer u dus niet alle symptomen hebt betekent dit niet dat de klachten die u wel heeft niet door de galstenen komen. Andersom kunnen ook andere oorzaken dan galstenen de symptomen veroorzaken. Het is wel zo dat bij een combinatie van meerdere van onderstaande symptomen de kans op een steen groot. Dit is altijd een reden om een arts te bezoeken.

Stenen in de galwegen
Rated 4/5 based on 761 reviews